Bättre

För ungefär en vecka sin införskaffades en ny skrivare i mitt hem. Denna skrivare var faktiskt oerhört mycket bättre än den som blev ersatt. I vanliga fall hade jag nog kunnat räkna med ungefär en minut för att få ut ett papper fyllt med text. Denna process går nu oerhört mycket snabbare, och jag tror faktiskt att det gör mer än man tror. Jag har en gång hört uttrycket att livet är för kort för dåliga pennor. Jag kan tänka mig att man kan säga något liknande om dåliga skrivare. Att passa på att underlätta för sig.